Romdrup vandværks hjemmeside

Denne hjemmeside vil formidle den overvejende del af vandværkets information til interessenterne.

Romdrup Vandværk image

Generalforsamling i Romdrup vandværk 2016 vil blive afholdt mandag den 11. april kl. 19:00 i Romdrup Sognegård


Seneste nyt: Bestyrelsesmøde, 3 december 2015.


Information om Romdrup vandværk.

Vandanalyse

Generalforsamlingsmaterialer.

Bestyrelsesmødesmaterialer

De oprindelige vedtægter fra 1949 med tillæggene fra 2002 for Romdrup vandværk

Takstblad for vand mv. i Romdrup vandværk.


Aalborg Kommunes scenarie for byudvikling med interesse for Romdrup vandværk:

Byudviklingsplan

Kontakt

Flytning