Romdrup vandværks hjemmeside

Denne hjemmeside vil formidle den overvejende del af vandværkets information til interessenterne.

Romdrup Vandværk image

Seneste nyt: 26/10 blev indholdet af Chloridazon i vandet fra Romdrupvandværk undersøgt - det viser <0,01µg/l

Orientering om "grønt vand" fra Aalborg Varme A/S
Til vandværker i Aalborg Varme A/S’ forsyningsområde
Grønt vand kan give henvendelser fra kunder
Aalborg Varme A/S har i dette efterår planlagt en indsats, som har til formål
1. At hjælpe vores kunder med at opdage utætte varmeanlæg
2. At nedbringe vores spædevandsforbrug
Vi tilsætter derfor et grønt farvestof til fjernvarmevandet i Aalborg Kommune. I den forbindelse kan I risikere at blive kontaktet af kunder, der tror, at det har noget at gøre med deres vandforsyning, hvis vandet i deres vandhane mv. bliver grønt.
Farvestoffet bliver tilsat over to uger med start mandag den 6. november 2017. Fra medio oktober informerer vi vores kunder bl.a. gennem pressen og via annoncering samt sms.
I kommunikationen til vores kunder vil vi henvise dem til at tage direkte kontakt til en autoriseret VVS-installatør, hvis de får grønt vand i hanen. For varmeinstallationen er kundens egen. Dette og andre informationer kan I læse mere om på www.aalborgforsyning.dk/grøntvand, hvor der senest fra uge 43 vil være diverse info.
På vegne af Aalborg Varme A/S

Generalforsamling i Romdrup vandværk 2017 blev afholdt 26 april kl. 19:00 i Romdrup Sognegård

Årsrapport for året 2016, Dokumentet findes under Generalforsamlingsmaterialer 2017, se evt. Referat af generalforsamlingen 2017

Kontakt

Administration af Romdrup vandværk

Flytning

Informationsmateriale

 • Information om Romdrup vandværk.

 • Vandanalyse

 • Generalforsamlingsmaterialer.

 • Bestyrelsesmødesmaterialer

 • De oprindelige vedtægter fra 1949 med tillæggene fra 2002 for Romdrup vandværk

 • Takstblad for vand mv. i Romdrup vandværk.

 • Aalborg Kommunes scenarie for byudvikling med interesse for Romdrup vandværk:

  Byudviklingsplan


  Sidst opdateret d. 07/11-17