Referat af bestyrelsesmøde i vandværket mandag d. 11 februar 2008.


Deltagere: Iver Nielsen, Søren Kaarup Jensen, Martin Bonderup og Gert Vogel.
Afbud fra Kjeld Kristensen


 1. Formanden bød velkommen

 2. Opfølgning af referat af møde 19. november..

  Dykpumpeprojekt til overfladevand i pumpebrønden er afsluttet.
  Selve Vandværksbygningen bliver også peppet op med spartling og maling.
  Soklen trænger også til at blive rappet ud.

 3. Status for Romdrupbakke byggemodningen.
  Installationen er færdig. Bygherren har betalt vandværket og Vandværket har betalt
  vore entreprenører, i henh til de specificerede regninger. Projektet balancerer ifølge kassereren med et plus på kr.__________

 4. Aflæsningslister og årsopgørelser.
  Aflæsning af urene og beregning af årsopgørelser gik planmæssigt omkring nytåret.
  Søren Kaarups datter var så venlig at dele årsopgørelserne rundt.
  Indrapportering til Betalingsservice gik også glat og næsten alle har betalt pr 1. februar.

 5. Vore Drifts- og Anlægs takster for 2008 er efter ansøgning godkendt af Aalborg kommune
  Vi har som vanligt fulgt Aalb kommunes anlægstakststigningerne og de udefra kommende driftstakststigninger.Alle andre takster er uændrede fra 2007.

 6. Afholdelse af generalforsamling 2008.
  Den blev fastlagt til torsdag d. 3/4.
  Menighedsrådene har lånt os sognegården den aften.


 7. Administration af Betalingsservice
  Adgang til Betalingsservice forsøges åbnet på Søren Kaarups computer med autorisation til Søren. Søren kontakter Gert Herom.
Referent: Gert Vogel