Referat af bestyrelsesmøde i vandværket torsdag d. 14 marts 2007.


Deltagere: Iver Nielsen, Søren Kaarup Jensen, Martin Bonderup, Keld Kristensen og Gert Vogel.


 1. Formanden bød velkommen

 2. Målerudskiftning.. Der er enkelte meget lave vandforbrug. Søren Kaarup chekker.
  Et enkelt sted bliver det formentlig nødvendigt at forlange anlagt en målebrønd.
  Iver Nielsen Chekker dog først om al vandforbrug der bliver målt.

 3. Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne har 28/11 sendt rapport
  over deres tilsyn med Romdrup Vandværk
  den 15. nov.
  angående alarm ved hærværk og om dykpumpe i brønden
  Iver Nielsen følger op med forsøg med dykpumpe.
  Der afsættes 6.000-10.000 kr i budgettet til projektet.
  Alarm synes ikke at være nødvendig

 4. Generalforsamling.
  Dagsorden, beretning, regnskab og budget blev gennemgået.
  Martin Bonderup og Søren Kaarup er på valg og opstiller.
  Posterne som bestyrelsessuppleant,
  og en revisor/revisorsuppleant mangler kandidater. Der spørges rundt

 5. Kassebeholdning.Søren Kaarup meddelte,
  at der ikke var grundlag for at anskaffe flere obligationer nu.

 6. Afholdelse af generalforsamling. Det er torsdag d. 22/3-2007 kl.19.
  Menighedsrådene har givet os lov til at låne sognegården den aften.

Referent: Gert Vogel