Referat af bestyrelsesmøde i vandværket 8. dec. 2011.


Deltagere: Iver Nielsen, Søren Kaarup Jensen, Martin Nedergaard, Rudi Larsen (suppleant) og Gert Vogel.
Afbud fra Keld Kristensen.


 1. Formanden bød velkommen

 2. Årsopgørelse og ny 'aconto.
  Opgørelser og ny aconto udarbejdes i januar (GV).
  Martin sørger for omdeling.
  I år er årsopgørelser, aflæselister og oplysning til Aalborg kommune kørt på
  den gratis og frit tilgængelige Open Office

 3. Aflæselister for årlig aflæsning hos interessenterne.
  5 sides udskrift af alle stamnr, og sidste års visning blev omdelt. 1 side til hver.
  et par af siderne blev dog hos gert, da der var dupletter iblandt.

 4. Vandpriser.
  Kommunen har godkendt vore takster i 2010. Dog blev m3 prisen reduceret til 1,80 kr fra 2 kr, da
  afgifterne er de 20 øre mindre. Se Takstbladet.
  Vi har indsendt ny ansøgning for 2012 til kommunen på det grundlag.
  ( Indskudt efter mødet: Folketinget har vedtaget nyt drikkevandsregulativ.
  det giver nogle ændringer som delvis er indarbejdet i de nye aconto betalinger, men
  der må formentlig justere i april og juli kvartal i de udsendte acontoopgørelser.


 5. Ny Vandanalyse af 28/4-2010 viser 34 mg nitrat pr liter.
  Sidst var det 38 mg
  Grænseværdien er 50 mg/l.
  Bestyrelsen følger udviklingen nøje i de næste år.

 6. Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 25. april 2012.
  Lokale er lånt i Sognegården og annonce er bestilt i Østhimmerland, <br>

 7. Kandidater til bestyrelsen. Kjeld Christensen, Iver Nielsen og Gert Vogel er på valg.
  Iver vil godt genopstille.
  Kjeld ser gerne at nye kræfter tager over (meddelt efter mødet).
  Gert mener tiden er inde for ham til ikke at søge genvalg.

Referent: Gert Vogel