Referat af bestyrelsesmøde i vandværket 9. dec. 2010.


Deltagere: Iver Nielsen, Søren Kaarup Jensen, Martin Nedergaard, Rudi Larsen (suppleant) og Gert Vogel.
Afbud fra Keld Kristensen.


 1. Formanden bød velkommen

 2. Årsopgørelse og ny 'aconto.
  Gert har opgivet at indkøbe access database fra Microsoft, da den tilbudte officepakke
  ikke omfatter access
  I år er årsopgørelser, aflæselister og oplysning til Aalborg kommune kørt på en trialversion af access .
  Den udløber til februar 2011. Derefter må vi få openoffices database aktiveret!.

 3. Aflæselister for årlig aflæsning hos interessenterne.
  5 sides udskrift af alle stamnr, og sidste års visning blev omdelt. 1 side til hver.

 4. Vandpriser.
  Kommunen har godkendt vore takster. Dog er m3 prisen reduceret til 1,80 kr fra 2 kr, da
  afgifterne er de 20 øre mindre. Se Takstbladet.

 5. Ny Vandanalyse af 28/4-2010 viser 34 mg nitrat pr liter.
  Sidst var det 38 mg
  Grænseværdien er 50 mg/l.
  Bestyrelsen følger udviklingen nøje i de næste år.

 6. Ordinær generalforsamling afholdes den 30. marts 2011.
  Gert ansøger menighedsrådet om lokale, og sætter annonce i Østhimmerland,

 7. Forespørgsel om vandforsyning af Romdrupvej 157
  Ejerne/Beboerne af Romdrupvej 140, 144, 154, 156, 157 og 159 har 10/11-2010 fået brev
  fra vandværket om evt tilslutning til Romdrup Vandværk.
  Ingen har reageret på henvendelsen, formentlig afskrækket af tilslutningspriserne.
 8. Olieudslip ved Voldbjergs gård
  I september blev ev ventilator stjålet og olieledningen revet over. Der blev renset op straks
  og Miljømyndighen kontrollerede. Der er anlagt forureningssag fra det offentlige
  Miljømyndigheden regner ikke med at restoliemængden kan være ris1ko for vandet til Romdrup
  Vandværk.

Referent: Gert Vogel
Valid HTML 4.01 Transitional