Referat af ekstra ordinær generalforsamling 2022

Vandværkets ekstra ordinære generalforsamling blev afholdt mandag den 9/5 kl.19 i sognegården.

Formanden gengav oplysningerne fra generalforsamlingen omkring Romdrupvandværk (for dem som ikke var tilstede ved gen. forsamlingen). RVV vandkvalitet, prøveboring længere nede, fremtidig udskiftning af ledningsnet i RVV, Sammenlægning med Klarupvandværk, forhandlingen herom, osv.

Spørgsmål:
I kontrakten med Klarup bør der vel stå, hvilke husstande der indgår under aftalen omkring stikledninger til RVV's vandledninger i folks baghaver. Skriftlig aftale evt. med en tidshorisont for undskiftning.
Hvad sker der med evt. vand i "Vælden" når RVV ophører med at pumpe vand op? RVV har været i dialog med Allborg kommune herom og det er ikke RVV's opgave. Foreningen af danske vandværker mener at man bør oplyse om sammenlægningen ½år forinden.
Hvorfor en tilslutningsafgift til Klarup vandværk, når man allerede er tilsluttet en vandledning? (Krav fra Klarup vand alle betaler tilslutning. Hvad koster det? Likviderne i RVV kan de benyttes hertil? afdragsordning over 5 år.
Hvad med RVV grunden? Ikke besluttet, åben for diskussion. RVV skal forstå nedlæggelse af boringen og hvad der her medfølger.

Efter ønske er afstemningen skriftlig.
"Afstemning vedr. nedlæggelse af Romdrup Vandværk og fremover være en del af Klarup Vandværk.
Stemmefordeling 23 for - 0 imod.

Hvad vil der herefter ske? hvad er tidsramen?
Forventer at levere vand fra RVV frem til oktober. Herefter åbne for vand fra Klarup. Overdragelse pr. 31/12-2023.....
Denne tidsplan skal selvfølgelig aftales med Kalrup Vandværk.
Hvad med Aalborg kommune? vil de deltage i nedlæggelsen og deltage i en løsning omkring "Vælden". Det er ikke forventeligt at Aalborg kommune gør noget, men de berørte kan henvende sig til kommunen.