Romdrup Vandværk 2019

Referat af Romdrup Vandværks generalforsamling d. 24. April 2019.